Start SZKOŁA

Płetwonurek P3

PŁETWONUREK KDP/CMAS*** (P3)

   Kurs nurkowania dla osób posiadających stopień średni P2 CMAS lub równoważny innych federacji (np. RD PADI), pragnących zostać przewodnikiem nurkowym. Głównym celem kursu jest przygotowanie do roli organizatora nurkowań oraz prowadzącego grupę nurków. Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczną organizację nurkowań turystycznych oraz prowadzenie grup nurków do głębokości wynikającej z uprawnień członków grupy (maksymalnie 50 metrów).

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równoważnego stopnia w innej organiazacji,
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) wykonanie co najmniej 40 potwierdzonych nurkowań stażowych na głębokość 10 m - 40 m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30 m - 40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach.
 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i I pomocy (PP),
 • ukończenie 3 dowolnych szkoleń specjalistycznych z niżej podanego wykazu:
  – nurkowanie w suchych skafandrach (SS1),
  – nurkowanie podlodowego (PL1),
  – nurkowanie morsko-wrakowe (WM1),
  – nurkowanie jaskiniowe (PJ1),
  - fotografia podwodna (PF1),
  - wideofilmowanie podwodne (PWF),
  - nurkowanie nitroksowe (PN1),
  - nurkowanie w aparatach SCR (PR),
  - pierwsza pomoc tlenowa DAN,
  - archeologia podwodna (PA1),
  - przygotowanie mieszanin oddechowych (GB1).
 • uprawnienia do prowadzenia małych jednostek pływających o napędzie mechanicznym.
 • konieczność posiadania ważnych badań lekarskich - zaświadczenie o brak przeciwskazań do uprawiania płetwonurkowania

Przebieg szkolenia:

Seminaria i wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych (*), obejmujących 15 nurkowań, w tym 4 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m, - łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

(*) Kurs na stopień P3 może być prowadzony również w systemie weekendowym po spełnieniu następujących warunków:

 • kadra kursu musi się składać wyłącznie z instruktorów M2+ lub M3,
 • program szkoleniowy należy zrealizować w okresie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od daty rozpoczęcia kursu,
 • kierownik szkolenia kursu musi być zaakceptowany przez KDP. 

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3) ma prawo:

 • nurkować z wykorzystaniem powietrza do głębokości 50m,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków posiadających kwalifikacje KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub kwalifikacje równoważne innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

  Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3).

 • Szczegółowy program szkolenia.